Το πρακτορείο μεταφορών ΚΙΦΑ ΣΕΡΡΩΝ ΙΜΕ ΕΠΕ ειδικευετε σε πάσης φυσεως μεταφορες είτε αφορουν ιδιώτες είτε επιχειρήσεις.

 
308548