Η ΚΙΦΑ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. διαθέτοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικα αναλαμβάνει μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε από κοντά σε ότι αφορά τις μεταφορές ADR.

308548